www.vlektisa.cz
 
   
 

Lyžařský vlek Tisá u Ústí nad Labem

 
 

Galerie

HISTORIE LYŽOVÁNÍ V TISÉ

Je těžké shrnout historii mnoha generací a let činnosti nadšených lidí, kteří věnovali a věnují svůj volný čas lyžování v Tisé, do pár řádek textu. Vzhledem k bohaté a dlouhodobé historii bude v následujícím textu uveden vývoj a průběh fungování lyžařského oddílu společně s výstavbou současně provozovaného vleku.

Vše začalo 17.února 1971 podáním přihlášky k vytvoření lyžařského oddílu TJ SPARTAK TISÁ. Přihláška byla kladně vyřízena svazem ČSTV 24. června 1971. Tehdejší oddíl byl založen se zaměřením na běžecké disciplíny (v té době nebyl v Tisé ani jeden lyžařský vlek). Nově založený oddíl se v počátku věnoval hlavně přípravě svých závodníků,

kteří úspěšně reprezentovali oddíl v běžeckých závodech např. „Běh okresních novin Sever“, „Přespolní běh přátelství“. V letech 1972 a 1973 se mnoho členů umístilo na stupních vítězů.

Bohužel zima v těchto letech byla pro lyžaře nepříznivá z důvodu špatných sněhových podmínek. Především z těchto důvodům došlo v následujícím roce k rozpadu oddílu.

Nejistý osud lyžování v Tisé vzkřísila až myšlenka dvou nadšenců, kteří v roce 1979 začali svépomocí budovat nový lyžařský vlek na svahu za obecním úřadem „Za liďákem“.

Vlek byl úspěšně dokončen a zprovozněn v říjnu 1979. Vybudovaný vlek motivoval nadšené jednotlivce založit následující rok 1980 nový oddíl s názvem LO SPARTAK TISÁ s hlavním zaměřením na výuku sjezdového lyžování.

Založení oddílu přineslo následující roky mnoho sportovních i mimosportovních aktivit a akcí pořádaných jeho členy. Pro představu uvedeme jen nástin akcí jednoho roku a následující období pouze doplníme o nově pořádané.

19.1.1980 závody žactva ZŠ se závěrečným symbolickým předáním klíče od vleku s možností používání pro hodiny tělesné výchovy.

11.3.1980 školení cvičitelů

8.3.1980 závody v obřím slalomu

21.3.1980 karneval na lyžích

1.-10.8.1980 vodácký tábor

Výše uvedené akce byly každoročně opakované a doplňované o delší sportovní a společenské akce. Jestliže uvedeme postupně všechny, popsali bychom mnoho stran papíru, proto uvádíme jen ty nejzajímavější.

20.2.1981 spolupořádání plesu sportovců

1.1. 1982 přihlášení do soutěže „VZORNÝ ODDÍL“

15.5.1982 brigády na výsadbu 5 000 stromků

09-10 1982 zahájení výstavby vleku na svahu „ U ŠPŮRŮ“ a budovy zázemí a prořezávání náletú

17.12.1982 získání titulu „VZORNÝ ODDÍL III. Stupně“

12.8.-25.8.1984 první ročník ozdravného táboru mládeže do Stralsundu-NDR

6.4.1985 účast členů na spartakiádním cvičení v Praze

12.8.-25.8.1985 druhý ročník ozdravného táboru mládeže do Stralsundu-NDR

01 – 1986 první ročník závodů pořádaných oddílem „O POHÁR TISKÝCH STĚN“

2.1.-22.3.1987 účast oddílových členů v mnoha závodech (např. Krušnohorský pohár, Krajský přebor, O pohár Tiských stěn, Telnický rohlík aj.)

09 – 1987 výstavba rozjezdových věží na svahu „ U ŠPŮRŮ“ (výšky 4 m) a na svahu „ZA LIĎÁKEM“ (výška 1,6 m)

23.1.1987 získání titulu „VZORNÝ ODDÍL II. Stupně“

27.2.-10.4.1987 již tradiční účast v mnoha závodech (např. Krušnohorský pohár, Krajský přebor,O pohár Tiských stěn, Telnický rohlík aj.)

09 – 1987 přípravné práce na svahu „U ŠPŮRŮ“ pro výstavbu „nového“ vleku pořízeného z obce Povrly (současný vlek) a demontáž vleku starého (lanového vleku)

01-03 1988 účast v mnoha závodech (např. Krušnohorský pohár, Krajský přebor, O pohár Tiských stěn, Telnický rohlík aj.) Historicky nejlepší umístění našich závodníků, např. umístění Ivany Moravcové na 3. místě v „KRUŠNOHORSKÉM POHÁRU“.

1989 úspěšné dokončení nového lyžařského vleku „ U ŠPŮRŮ“

1991 pro správu vleku byl pořízen opravený již vyřazený skútr od Horské služby Boží dar.

1989-1993 tradiční účast v mnoha závodech (např. Krušnohorský pohár, Krajský přebor, O pohár Tiských stěn, Telnický rohlík aj.)

Rokem 1994 byla aktivní činnost oddílu prakticky ukončena.

Na závěr bychom se měli ohlédnout a vrátit se k prvopočátku tak bohaté činnosti mnoha dobrovolných nadšenců a hlavně těm dvěma zmiňovaných na začátku (1979). Právě oni dva, Antonín Moravec a Jaroslav Štěrba, byli u všeho podstatného, co proběhlo v letech 1979- 1989 v souvislosti s lyžováním v Tisé. Nejde opomenout také aktivitu ostatních plně zapojených členů oddílu v zajišťování dopravy, výcviku lyžařů, výstavby vleku, budování umělého osvětlení a dalších s tím spojených činností. Jmenovitě: Alfred Baur, Vladislav Hagara, Josef Mrázek, Jaroslav Fojt, Milan Král st., Zdeněk Kropáč, Jiří Mach a Verner Ferstr a další aktivní lidé. Za tuto činnost patří velký dík právě jim, ale i všem dobrovolným nadšencům, kteří vybudovali současný lyžařský vlek a také vychovali mnoho generací lyžařů sportovců.

V následujících letech byl vlek „ZA LIĎÁKEM“ zrušen (2008) a vlek „U ŠPŮRŮ“ provozován Obecním úřadem Tisá do roku 2004.

Od 30.4.2004 byl vlek pronajat soukromé osobě a provozován do roku 2008. V tomto období se na zmiňovaném vleku prováděl bohužel jen nutný servis z důvodů nepříznivéhot zimního počasí a nedostatku finančních prostředků.

Od roku 2008 vlek pouze zahálel a chátral.

GALERIE

Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
 
 
 
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají při našem snažení o obnovení a údržbu Lyžařského vleku v Tisé. Díky i všem, kteří bezplatně zajišťují provoz.